Кредит олгох төрөлжсөн сургалтын тухай


Кредит олгох төрөлжсөн сургалтын тухай Кредит олгох төрөлжсөн сургалтын зорилго нь багш, удирдах ажилтны тусгай хэрэгцээнд чиглэсэн, тэдний ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн чиг үүрэг, гол үйл ажиллагааны аль нэгтэй нь, эсвэл өөрт нь хамаарах шинжлэх ухаантай холбоотой тодорхой чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.
дэлгэрэнгүй »


Өвөрхангай аймагт сургалт явуулна.


Манай боловсролын үндэсний хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг хэрэгжүүлэх агуулга тусгахын зэрэгцээ дэлхийн улс орнуудын дүрслэх урлаг, зурагзүй, технологийн боловсролын чиг хандлагатай уялдуулах хэрэгцээ, шаардлага тулгарч байгааг харгалзан багш нарын мэргэжлийг дээшлүүлэх чухал байна. 
дэлгэрэнгүй »


Цахим сургалтын тухай.


Хүний нийгмийн хөгжил, технологийн дэвшилтэй уялдан мэдээллийн хэмжээ асар их болж тэр хэрээр сургалтын процесс шинэчилэгдэн шинэ зуунтай золгоод байна. 20-р зууны дунд үед уламжлалт сургалт буюу нүүр нүүрээ харсан сургалт зонхилж байсан бол орчин үед электрон сургалт, хосолсон сургалт илүү өргөн хүрээнд ашиглагдаж байна.
дэлгэрэнгүй »


1