Э-Хичээл бэлдэх сургалт болов


Сонгино хайрхан дүүргийн 107 дугаар сургуулийн 50 шахам багш "Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй"-н сургалтаар манайхаас сургалт авлаа. Сургалтын үр дүнд багш бүр нэг Э-Хичээл бэлтгэх зорилго тавьж дагаж ажиллах байдлаар нэг э-хичээл бэлдэж үзэв. Ингэх явцад э-Сургалтад хэрэгцээтэй програмуудыг ажиллуулж, програм хооронд хэрхэн навигац хийх аргазүйд сурав.   

Уншигч та энэ Э-Хичээл хийх нэг хувилбар харуулсан жишээ хичээлийг үзээд Э-Хичээлийн агуулга, аргазүйн талаар бидэнд зөвлөгөө өгөх бол email: tamir3000@yahoo.com хаягт илгээнэ үү. ЦСҮТ