Сургалт явагдана


Багш бэлтгэх сургуулийн багшийн тасралтгүй хөгжил” сэдэвт сургалт семинарын хүрээнд Улаанбаатар хотын багш бэлтгэх сургуулиудын удирдах ажилтан, багш нар, нийт 140 гаруй хүнд АХБ-ны Боловсролын салбарын шинэчлэл төслийн санхүүжилтээр манай Цахим сургалтын үндэсний төвийн агуулга аргазүйгээр “СУРГАЛТЫН ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” сургалт, семинарыг 2013 оны 8-р сарын 21-нээс мөн сарын 26-ны өдрүүдэд явуулна.