Сургалт болноСургалтын нэр: “Сургалтын цахим материал бэлтгэх аргазүй” сэдэвт 2 кредиттэй төрөлжсөн сургалт Хугацаа 2012 оны 3 сарын 24, 25 нд
Байршил: ШУТИС-ийн 2 байр 303 б тоотод болно.
Зохион байгуулагч: Цахим сургалтын үндэсний төв 
Бүртгэл: 3 сарын 23-ны өдөр 95094252 утсаар бүртгүүлнэ. /*Бүртгэлд хамрагдаагүй багш нар суух боломжгүй/.

Жич: Багш өөрийн заадаг хичээлийн нэг сэдвээр материал авч ирнэ. Файлаар байвал сайн. Мөн тухайн сэдвээр 15-аас доошгүй асуулттай тест бэлтгэж ирнэ. Учир нь багш таны авч ирсэн агуулгыг боловсруулж цахим хэлбэрт оруулах, онлайн болгох дадлага хийгдэх юм. 

Сургалтын хөтөлбөр 

2012.03.24

09.00-09.30 Бүртгэл танилцуулга 
09.30-10.00 Цахим сургалт ба цахим агуулга гэж юу вэ? /Мэдээлэл, ярилцлага/ 
10.00-11.00 Агуулгын /Үндсэн ба нэмэлт/ боловсруулалт, дизайн төлөвлөлт /Мэдээлэл, дадлага ажил/ 
11.00-11.50 Тайлбар ярианы текст бэлтгэх, унших, бичих, хөрвүүлэх /Дадлага ажил/ 
11.50-12.00 Завсарлага 
12.00-13.00 Зураг графикийн боловсруулалт, технологийн шаардлага /Дадлага ажил/ 
13.00-14.00 Үдийн завсарлага 
14.00-15.00 Хөдөлгөөнт дүрс, эффект оруулах хялбар технологи, стандартын шаардлага /Дадлага ажил/ 
15.00-15.30 Хичээлийн файл бүрдүүлэлт хийх /Дадлага ажил/ 
15.30-18.00 ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ БЭЛДЭХ /Дадлага ажил/ 
2012.03.25
09.00-10.00 Цахим тест болон онлайн АХА бэлдэх аргазүй 
10.00-11.30 Дадлага ажил 
11.30-11.40 Завсарлага
11.40-13.00 Оролцогч бүр /*****.sur.mn Домайн нэр, blog нээх, админ хэсэгтэй танилцах/
13.00-14.00 Үдийн завсарлага 
14.00-17.00 Бэлдсэн агуулгыг онлайн болгох дадлага ажил
17.00-17.30 Ярилцлага, хэлэлцүүлэг 
17.30-18.00 Сертификат гардуулна.

ЦСҮТ 2012.03.20