Семинарын зар


"МХТ-г сургалтад хэрэглэх нь" судалгааны семинар

МУИС-ийн МДГ-ийн тэнхимээс зохион байгуулж байгаа "МХТ-г сургалтад хэрэглэх нь" судалгааны семинарт ШУТИС, БИАС, инженерийн зурагзүйн профессорын багийн тэргүүлэх профессор, доктор(Ph.D) Х.Тамир “Сургалтын цахим материалд тавих үндсэн шаардлага” сэдвээр илтгэл тавина. 

Сонирхосон багш нар оролцоно уу. 2011 оны 11 сарын 18-нд 16.20 цагаас МУИС, МКС, 228 тоот өрөөнд болох юм байна. 

Мэдээллийн гол агуулга: 

• Үсэг шрифт, өнгө, зохиомж, зураг дүрслэл, хуудас сэлгэлт, үндсэн болон төлвийн мөрийн хэлбэр бүтэц, зохистой хэмжээ зэрэг дизайны шаардлагыг шинээр судлах суралцагчийн нас сэтгэхүй бие физиологийн онцлогт тохируулан сонгож хэрэглэх шаардлагатай.  

• Агуулгын бүтэц, нэр томъёо, үг хэллэг, өгүүлбэрийн бүтэц, кодлолт, зүүлт тайлбар, ойлголт, тодорхойлолт зэрэг хэл найруулгын шаардлагыг хүүхдийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар төлөвшилд тохирсон байх ёстой юм.

• Мэдээллийн технологийн стандартууд болох өргөтгөл, өргөтгөлийн хөрвөх чадвар, кодчилол, код бичиглэл, альтернатив хэрэглээ, хайлт шүүлт, дуу дүрсний формат, тэдгээрийн хэмжээ зэрэг технологийн шаардлагыг багш аль болох суралцагчдад хялбар хэрэглэх нөхцлийг тооцох хэрэгтэй.

• Цахим материал нь зөв, бүрэн гүйцэд байхаас гадна буруу ташаа, дутуу дулимаг ажиллагаатай байж болохгүй. Түүнчлэн суралцагч, уг зүйлийг огт мэдэхгүй бас ажиллуулж мэдэхгүй байж болно. Энэ бүхнийг оношлон тогтоосны үндсэн дээр зөвлөмж, тусламжийн хэсгийг тодорхойлох нь зохистой.

ЦСҮТ