67-р сургуул сургалт авлаа.


Сонгинохайрхан дүүргийн 67 -р бүрэн дунд сургуулийн багш нар Цахим хичээл болон өөрийгөө сорих хариу үйлдэлтэй бүрэн динамик тест хийх сургалт авч хийж сурав. ЕБ-ын сургуулийн багш нарт аргазүй, бүтээлч сэтгэлгээ байна. 

Орчин материаллаг бааз болон багшийн нийгмийн асуудлыг төрөөс анхаарч өгөх юм бол сурах, хийх хөгжих хүсэл, бас чадвар, нөөц байгаа нь энэ сургалтаас харагдаж байсан юм. Цахим сургалтын үндэсний төв