Теле хичээлийг явуулах хуваарь


ЕБС болон цэцэрлэгийн багш нар өнөөдрөөс хугацаагүй ажил хаялт зарлаж буй. Үүнтэй холбогдуулан хүүхдүүдийг хичээлийн хоцрогдолгүй байлгах үүднээс БСШУЯ "Боловсрол суваг" телевизтэй хамтран теле хичээлийг явуулахаар болжээ. Уг хичээл өнөөдрөөс баасан гараг хүртэл өдөр бүр 10:00-12:00, 13:00-14:30, 15:00-16:00 цагийн хооронд дээрх телевизээр гарах юм байна. 


ЦСҮТ