Цахим хичээл хийх тэмплэйтүүдийг бэлтгэж эхэллээ


Цахим хичээл хийх тэмплэйтийг бэлтгэх ажлыг манай Цахим сургалтын үндэсний төвөөс зохион байгуулж эхлүүллээ. Эхний үр дүн гарч багш нар тэмплэйт ашиглаж цахим хичээл бэлтгэх боломжтой болж байна. Манай сургалтаар багш цахим хичээлийн тэмплэйт бэлдэх, түүнийг ашиглан цахим хичээл хийх аргазүйд суралцаж байна. Жишээг энд оруулав.Цахим сургалтын үндэсний төв