Сонгордуулга


 Үнэгүйгээр өөрийн сайт хөгжүүлэлт хийгээрэй багш нараа
Монголын нийт багш нарт зориулан агуулга удирдах “СУР” системийн 1.0 хувилбарыг Цахим сургалтын үндэсний төвийн залуус ашиглалтад оруулж тестэлж дууслаа. Энэ нь Багш, суралцагч нарт зориулсан чөлөөт систем билээ. Өөрөөр хэлбэл хүссэн багш өөрийн дураар онлайн агуулгыг хараат бус байдлаар, нээлттэй хөгжүүлэх боломжийг бий болгож, түүнийг хүссэн бүхэн үзэж суралцаж болох оролцооны чөлөөт, нээлттэй систем бий болголоо. 
Агуулгыг хөгжүүлэх сургалтын хувийн сайттай болохыг хүссэн багш нарт үнэггүй нээж өгнө. Холбоо барьж хамтран ажиллаарай багш нараа.

Цахим сургалтын үндэсний төв